Konsulting

Każdy projekt zaczynamy od konsultingu, który jest bardzo ważnym procesem w naszej pracy.

Design

Poprzez bardzo dobre projektowanie jesteśmy w stanie osiągnąć doskonałe wyniki.

Budowa

By osiągnąć idealne rezultaty korzystamy z naszego doświadczenia i umiejętności.

Utrzymanie

Dbamy o nasze systemy i projekty na każdym etapie ich realizacji.

Grupa NPLAY to dynamicznie rozwijająca się grupa kapitałowa w obszarze budowy sieci telekomunikacyjnych oraz outsorcingu procesów biznesowych operatorów telekomunikacyjnych związanych z utrzymaniem infrastruktury i obsługą abonentów.

Lider w dostarczaniu usług w zakresie budowy, obsługi i utrzymania sieci telekomunikacyjnych

Grupa NPLAY powstała w 2016 roku. Spółka powstała na bazie doświadczeń Spółki Nplay , która zawęziła swój obszar działania do terenu województwa łódzkiego i lubelskiego.  Nplay Group obecnie realizuje kontrakt z UPC Polska w zakresie procesów instalacji teleinformatycznych i ich serwisu. Kolejnym ważnym obszarem działalności są instalacje niestandardowe i kompleksowa obsługa klientów B2B.

NPLAY Group swoim zasięgiem obejmuje aktualnie 2/3 Polski. NPLAY Group posiada obecnie 40 partnerów B2B, a poprzez wzrost efektywności podejmowanych działań, ta liczba ciągle wzrasta. Firma współpracuje z wiodącymi koncernami działającymi na rynkach globalnych w zakresie produkcji i dystrybucji technologii światłowodowych.

Potencjał


Budowa sieci telekomunikacyjnych - ponad 100 000 HP rocznie

Budowa sieci wewnątrzbudynkowych - ponad 80 tys. lokali rocznie

Jednoczesna realizacja projektów w ponad 100 miastach

Utrzymanie 2 000 000 HP sieci w zakresie intalacyjnym i serwisie (B2B, B2C)

Zdolność zorganizowania, w krótkim czasie, dużych zasobów ludzkich do realizacji projektów

500 instalatorów i serwisantów sieci (HFC/FTTH)

40 partnerów wykonawczych

Kompetencje


Konsulting

Negocjacje i uzgodnienia z dysponentami nieruchomości. Prowadzenie uzgodnień urzedowych.

Projektowanie sieci telekomunikacyjnych.

Prowadzenie działań sprzedażowych zarówno w obszarze B2C jak i B2B

Modernizacja, budowa i utrzymanie sieci HFC/FO/FTTH/ETH

Budowa HEADEND/OTN/HUB

Projekty budowlane, przyłączeń energetycznych, ROI

Paszportyzacja sieci

Zarządzanie projektami

Realizacje kompleksowe w modelu E2E (end-2-end)

Świadczenie skalowalnych usług instalacji i serwisu

Kompleksowy outsourcing procesów biznesowych

Świadczenie usług contact center i back-office

Dedykowane, operacyjne Centrum Obsługi Partnerów

Własne zasoby w większości regionów Polski

Nplay Lublin


Nplay Sp. z o.o. to Spółką, która jest inspiracją i formalnym źródłem powstania grupy.

Nplay w przeszłości był operatorem telewizji kablowej. Zatrudnia świetnych specjalistów z zakresu prowadzenia i zarządzania projektami, projektowania sieci telekomunikacyjnych, prowadzenia specjalistycznych prac przy budowie sieci HFC, FTTH oraz innych stosowanych technologiach.

Nplay posiada niezbędny sprzęt oraz wyposażenie do samodzielnej budowy sieci oraz ich obsługi. Posiada niezbędną bazę magazynową oraz lokalową z kompleksem sal konferencyjnych jak i projektowych.

Zasięg


Projekty UE


NPLAY sp. z o.o. realizuje projekt z programu operacyjnego RPO WL Działanie 5.1 - Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Kategoria interwencji

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskie go na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 5: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.1: Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Umowa o dofinasowanie

RPLU.05.01.00-06-0106/17-00

Cele projektu:

Projekt przewiduje realizację prac termomodernizacyjnych tj. poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa NPLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Do głównych działań projektowych zaliczyć należy zakup materiałów i robót budowlanych. Projekt realizowany będzie w oparciu o spójny z dokumentacją techniczną audyt energetyczny oraz przewidziane w nim i rekomendowane prace. Projekt przyczyni się ponadto do oszczędności energii elektrycznej, cieplnej oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Planowane efekty:

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku mieszczącego się w Lublinie, przy ul. Nałęczowskiej 51A, a w rezultacie znaczące zmniejszenie kosztów bieżących funkcjonowania firmy i szkodliwego wpływu na środowisko wynikającego ze spalania zwiększonych ilości paliw kopalnych. Dzięki realizacji projektu efektywność energetyczna budynku wzrośnie o 71%, emisja CO2 zmniejszy się o 60%, poziom redukcji pyłów PM10 wyniesie 23%. Celem jest stworzenie we wspartych przedsiębiorstwach systemu produkcji, uwzględniającego zasady zrównoważonego wykorzystywania zasobów, a poprawa efektywności energetycznej wpłynie na bardziej efektywny system produkcji, a w konsekwencji na wzrost konkurencyjności gospodarki.

Wartość projektu:

2 152 284,61

Wkład Funduszy Europejskich:

1 137 386,16

Kontakt


Grupa Nplay

Budowa i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych:

Dział księgowości i rozliczeń - Agnieszka Jaźwińska

Dyrektor procesu instalacji i serwisów - Włodzimierz Gołaczyński (22) 404 66 41

Sekretariat Warszawa (22) 404 43 73

Nplay Lublin

Dyrektor Techniczny - Dominik Sobczyk 608 017 701

Kierownik biura zarządzania projektami - Michała Połoma 728 873 803

Zespół rozliczeń z kontrahentami - Paweł Pasieczny 695 533 010

Dział Księgowości i Rozliczeń - Karolina Tryniszewska 512 866 437

Dział Logistyki - Bartek Zieliński 602 760 258

Dział projektowania sieci - Katarzyna Malec 533 383 474

Sekretariat Lublin 81 561 82 00

Grupa Nplay

Nplay Lublin